[ LIDÉ VE FIRMĚ ] [ VIZE A HODNOTY] [ KONTAKT ]  
     
  Nejlepší manažer je ten, kdo má talent vybrat ty správné lidi
a dostatek důvěry dát jim příležitost, aby ukázali, co umí.
(Theodore Roosevelt)
 
 
  HR CONSULTING  
     
  Našim klientům poskytujeme poradenské služby při nastavování standardů v oblasti řízení lidských zdrojů. Naše portfolio služeb zahrnuje nastavení HR strategie, komplexní řešení HR procesů od optimalizace organizační struktury, popisů pracovních pozic, adaptace, náboru a vzdělávání zaměstnanců, až po služby s vyšší přidanou hodnotou, kterými jsou plány ...  
     
  VÍCE O HR CONSULTINGU  
  PERSONÁLNÍ AUDIT  
     
  Nabízíme firmám zpracování personálního auditu, zaměřeného na firemní HR procesy, organizační strukturu firmy a odměňování zaměstnanců. Součástí personálního auditu je analýza formálních i neformálních toků komunikace, delegované kompetence a systém předávání úkolů mezi managementem a podřízenými složkami ...  
     
  VÍCE O PERSONÁLNÍM AUDITU  
  EXECUTIVE
SEARCH
& RECRUITMENT
 
     
  Potřebujete najít TOP manažery a zvýšit tak profitabilitu firmy nebo potřebujete vyhledat talenty, kteří jednou převezmou řízení vaší společnosti? Nabízíme vám konzultační a poradenské služby v oblasti přímého vyhledávání manažerů. Zajistíme vám obsazení vrcholové manažerské pozice v souladu s požadavky a strategií vaší společnosti ...  
     
  VÍCE O ESR  
  REFERENCE  
     
  - Letiště Ostrava, a.s.
- Czech Job Place s.r.o.
- 3E PROJEKT, a.s.
- AT Computers a.s.
- GREMI KLIMA CZ s.r.o.
- MINIPROF
- Partners market Ostrava
- SMS finance, a.s.
- VF, a.s
- Slezská důlní díla a.s.
 
     
  VÍCE REFERENCÍ  
 
 
 
[ FIRMA ]
[ LIDÉ VE FIRMĚ ]
[ VIZE A HODNOTY ]
[ KONTAKT ]
 HR CONSULTING

Našim klientům poskytujeme poradenské služby při nastavování standardů v oblasti řízení lidských zdrojů. Naše portfolio služeb zahrnuje nastavení HR strategie, komplexní řešení HR procesů od optimalizace organizační struktury, popisů pracovních pozic, adaptace, náboru a vzdělávání zaměstnanců, až po služby s vyšší přidanou hodnotou, kterými jsou plány nástupnictví, kompetenční modely nebo systémy hodnocení zaměstnanců.

Mission Statement
Pomůžeme ván nastavit firemní vizi a strategii postavenou na základních firemních hodnotách, které se následně budou promítat do vašich firemních procesů a budou utvářet firemní kulturu. Na základě správně definované firemní vize a strategie propojíme HR procesy a nastavíme vám kompetenční model pro řízení pracovního výkonu vašich zaměstnanců.

Popisy pracovních pozic
Na základě analýzy pracovních míst vám zpracujeme popisy pracovních pozic, které jsou základním podkladem pro nábor a výběr zaměstnanců, adaptaci zaměstnanců a rozvoj a vzdělávání zaměstnanců. Pomocí precizně zpracovaných popisů pracovních pozic rovněž definujeme závazná pravidla a odpovědnosti v organizační struktuře firmy a ve finální fázi dochází k úspoře mzdových nákladů v důsledku přeskupení nebo sloučení některých pracovních pozic.

Nábor a výběr zaměstnanců
Zpracujeme vám jednotný proces postupu a odpovědnosti při náboru a výběru zaměstnanců ve vaší firmě, včetně zaměření na jednotlivé cílové skupiny zaměstnanců z hlediska časového horizontu (krátkodobý a dlouhodobý) a důležitosti jednotlivých pozic v rámci organizační struktury firmy. V rámci náboru zaměstnanců poskytujeme podporu hodnocení a výběru kandidátů ve formě assessment centra.

Adaptace zaměstnanců
Nabízíme zpracování adaptačního plánu pro nové zaměstnance firmy s ohledem na pochopení firemních hodnot a seznámením se s procesy, strukturou a systémem fungování firmy. V rámci adaptačního procesu poskytujeme podporu ve formě zajištění vstupního školení, jehož součástí je školení o firemních hodnotách, BOZP, požární ochrana a hygienické předpisy.

Hodnocení zaměstnanců
Jsme připraveni vám poskytnout sofistikovanou podporu při nastavování systému hodnocení zaměstnanců ve vaší firmě. Zajistíme vám zpracování hodnocení zaměstnanců na základě výkonu, a na základě kompetenčního modelu. Při hodnocení výkonu vám pomůžeme s nastavováním firemních, kolektivních a individuálních cílů. Při hodnocení kompetencí vám zhotovíme kompetenční model na míru, případně vám nastavíme firemní hodnoty. Rovněž jsme připraveni odborně proškolit vaše hodnotitele a hodnocené, aby se pro ně hodnocení stalo nástrojem motivace. Výstupem potom jsou podklady pro plány nástupnictví, vzdělávání a mzdové ohodnocení jednotlivých zaměstnanců.

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců
V rámci procesu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců vám definujeme závazná pravidla odpovědností v systému vzdělávání, nastavíme proces a obsah standardního vzdělávání (vstupní školení, periodické školení a profesní školení) a manažerského vzdělávání ve formě rozvoje manažerských dovedností. Zpracujeme vám katalog vzdělávání, ve kterém budou uvedeny jednotlivé druhy školení včetně osnovy, časové osy a cen vzdělávacích akcí.

Plány nástupnictví a kariérové plány
Zpracujeme a nastavíme systém plánu nástupnictví a kariérových plánů ve vaší firmě. V rámci nastavení celého procesu zmapujeme související procesy, jakými jsou popisy pracovních pozic, nastavená organizační struktura, hodnocení a vzdělávání zaměstnanců. Provedeme analýzu GAPs (chybějících kompetencí a kvalifikací) u příslušných zaměstnanců a navrhneme časové osy realizace vzdělávacích procesů, tak aby byli s dostatečným časovým předstihem připraveni nástupci na vybrané pracovní pozice.

Kompetenční model
Zpracujeme vám firemní kompetenční model na základě vašeho Mission statement (vize firmy, poslání firmy a firemní hodnoty), který je základním kamenem pro hodnocení zaměstnanců. Na základě vytvořeného kompetenčního modelu budou vaši zaměstnanci více spjati s firmou a pochopí smysl firemního podnikání. Výstupem potom jsou podklady pro plány nástupnictví, vzdělávání a mzdové ohodnocení zaměstnanců.

 
 
 
[ FIRMA ] [ LIDÉ VE FIRMĚ] [ KONTAKT ]